Info voor patiënten

Raadpleging

De dokter werkt steeds op afspraak om de wachttijden te beperken. U kan een afspraak maken via de website of er een telefonisch vastleggen (013/709913) . Heeft u een dringend probleem of zijn er geen afspraken meer vrij, belt u best en bekijken we samen wat kan.

  • Maak steeds één afspraak per persoon.
  • Breng steeds uw identiteitskaart.
  • Bereid de consultatie even voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje als geheugensteuntje.
  • Breng indien nodig de in te vullen terugbetalingsaanvragen, attesten of aangifteformulieren mee.
  • Als u verhinderd bent, laat u dit op tijd weten.

Op woensdag  is er ‘s namiddags geen raadpleging. Voor dringende zaken kan u wel steeds de dokter bereiken via het gewone telefoonnummer.

Huisbezoeken

Belmoment

Spoedgevallen

Wachtdienst

Tarieven

Medische gegevens

Nuttige telefoonnummers en interessante links