Info voor patiënten

De dokter werkt steeds op afspraak om de wachttijden te beperken. U kan een afspraak maken via de website of er een telefonisch vastleggen (013/709913) . Heeft u een dringend probleem of zijn er geen afspraken meer vrij, belt u best en bekijken we samen wat kan.

 • Maak steeds één afspraak per persoon.
 • Breng steeds uw identiteitskaart.
 • Bereid de consultatie even voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje als geheugensteuntje.
 • Breng indien nodig de in te vullen terugbetalingsaanvragen, attesten of aangifteformulieren mee.
 • Als u verhinderd bent, laat u dit op tijd weten.

Op woensdag  is er ’s namiddags geen raadpleging. Voor dringende zaken kan u wel steeds de dokter bereiken via het gewone telefoonnummer.

Probeer huisbezoeken aan te vragen vóór 10u30. Dit kan enkel telefonisch. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor bedlegerige of zwaar zieke patiënten. De praktijk is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.Waarom het beter is om op raadpleging te komen:

 • In de praktijk zijn er meer mogelijkheden om u grondig te onderzoeken, te behandelen en te informeren.
 • U hoeft thuis niet te zitten wachten. Huisbezoeken worden de dag zelf verricht. Richturen kunnen niet altijd gegeven worden.
 • Een raadpleging is goedkoper dan een huisbezoek.
 • Als iedereen probeert in de mate van het mogelijke naar de praktijk te komen kunnen er per dag meer patiënten geholpen worden.

Voor dringende zaken mag u steeds de dokter telefonisch contacteren (013/709913). Voor niet-dringende vragen houdt de dokter dagelijks een moment vrij tussen 12u en 13u. Zo blijven oproepen die de raadpleging onderbreken beperkt, en kan de dokter zich tijdens uw telefoongesprek volledig op uw probleem concentreren.U kan telefonisch bij de dokter terecht voor:

 • Korte vragen en beperkt advies
 • Een beknopte uitleg i.v.m. de uitslag van een onderzoek, het verslag van een specialist, bloedanalyses…

U kan er telefonisch niet terecht voor (grondig onderzoek noodzakelijk) :

 • Het bepalen van de oorzaak van medisch probleem.
 • Voorschriften, attesten of invulformulieren

Hou het bij korte vragen, voor langere besprekingen komt u best op afspraak.

Indien dringende hulp vereist is, mag u altijd telefoneren. Indien mogelijk telefoneert u best zelf zodat u reeds met de dokter kan overleggen.Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit vraagt tijd en doet andere zieken wachten.

Bij levensbedreigende situaties, bel direct het nummer 112!

Tussen 19u en 08u en in het weekend kan u terecht bij de dokter van wacht op het nummer 1733.

Deze wachtdienst wordt van maandag- tot donderdagnacht verzorgd door de Huisartsenkring Diest, waarbij iedere huisarts om beurt een shift op zich neemt.

Wacht niet tot ’s nachts (na 21u) om de dokter de bellen.
Huisnummers zijn zelfs overdag moeilijk te lezen, laat dus steeds licht branden als u een dokter aan huis laat komen.

Ter informatie de nacht-/weekendhonoraria :

Nachtraadpleging ( 21u – 8u ) 55,20EUR
Nachtbezoek ( 21u – 8u ) 94,59 EUR

Op feestdagen en in het weekend ( vrijdagavond- zondagavond) wordt de wachtdienst geregeld in samenwerking met de andere artsen van Eerste Lijnszone Demerland, vanuit de Huisartsenwachtpost Demerland te Rillaar. Voor meer informatie zie https://www.wachtpostdemerland.be/.

Weekend/feestdag raadpleging 41,5 EUR
Weekend/ feestdagbezoek 61,70 EUR

Tijdens de wachtdienst kan de dokter indien nodig op uw vraag de derdebetalersregeling toepassen. U hoeft dan enkel het remgeld te betalen. Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds

De dokter is geconventioneerd en zal dus de voorgestelde tarieven van het RIZIV respecteren.
Hieronder  een overzicht van de meest courante bedragen.

Raadpleging 28 EUR
Huisbezoek 41 EUR
Avondraadpleging 32 EUR
Avondbezoek 54,5 EUR

Voor technische prestaties ( ECG, wondhechting ,…) is er een bijkomend honorarium.
De afrekening van het labo-onderzoek bij een bloed- of andere staalnames wordt u achteraf toegestuurd door het Medisch Centrum Tessenderlo.
Voor meer informatie over de tarieven en de terugbetalingen kan u steeds terecht bij uw ziekenfonds.

U kan met Bancontact ( via de kaart of via de app ) betalen, zowel op huisbezoek als in de praktijk.

Jaarlijks stelt u uw huisarts opnieuw aan als beheerder van uw Globaal Medisch Dossier. Dit wil zeggen dat de arts uw dossier onderhoudt: aanpassingen in het medicatieschema, allergieën , vaccinaties, relevante medische voorgeschiedenis en risicofactoren. Dit gebeurt ook bij het binnenkomen van brieven van specialisten, labo-uitslagen, … enzovoort.Verandert u van huisarts, dan geeft u schriftelijk de toestemming aan uw nieuwe huisarts om uw dossier op te vragen bij uw vorige huisarts. Dit gebeurt in het algemeen goed, om een continuïteit in zorg te waarborgen.

Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen in verband met het digitaliseren van medische gegevens.
Indien u uw huisarts de toestemming geeft, kan zij via een beveiligd digitaal platform (Vitalink) relevante medische gegevens delen met andere zorgverleners. Op die manier kunnen ook andere artsen u de juiste zorg aanbieden (bv. Tijdens de wachtdienst, … )
Voor meer informatie kan u terecht op de website www.vitalink.be of bij uw ziekenfonds.

Verder zal vermoedelijk vanaf midden 2018 het medisch voorschrift gedigitaliseerd worden (het elektronisch voorschrift). Elk voorschrift zal op een digitaal platform beschikbaar zijn voor alle apothekers. Voorlopig kan u uw medicatie enkel afhalen met een ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. In de toekomst zou dat moeten kunnen met uw identiteitskaart.Voor meer informatie over deze ontwikkelingen kan u terecht op www.ehealth.fgov.be/nl/home.